නියපොතු රහිත සීලන්ට්

 • 100% වගකීම් විනිවිද පෙනෙන සුපිරි ගුණාත්මක නිය රහිත සීලන්ට්

  100% වගකීම් විනිවිද පෙනෙන සුපිරි ගුණාත්මක නිය රහිත සීලන්ට්

  ජුන්බොන්ඩ්®නිය නිදහස් සීලන්ට්
  * 100% නවතම සහ උසස් තත්ත්වයේ
  * නව එක් සංරචක මැලියම් විනිවිද පෙනෙන විසඳුමට අයත් වේ,
  * කාමර උෂ්ණත්වය සුව කිරීම, නැවත ඇසුරුම් කිරීමකින් තොරව ක්‍රියා කිරීමට පහසුය, විවරයන් දෙකම භාවිතා කළ හැක.ඉහළ නම්යතාවයක් සහිතව,
  * මෘදු පටල, ප්රති-කම්පන සහ ජල ආරක්ෂිත.
  * මෙය බලවත් ටයිල් මැලියම් වීදුරු මැලියම් වේ